Polityka prywatności


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH („POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY HTTPS://CASTOPRO.CASTORAMA.PL”)


1. Kim jesteśmy


Administratorem Państwa danych osobowych, podanych przez Państwa w związku z korzystaniem z określonych funkcjonalności serwisu https://castopro.castorama.pl (dalej jako „Serwis”) jest Castorama Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-255), przy ul. Krakowiaków 78, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024785 (dalej jako „Castorama”). Nasze dane kontaktowe znajdują się w Sekcji 9 poniżej.


2. Państwa prywatność


Podczas kontaktów z Państwem, zbierzemy i będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe. Dane osobowe obejmują wszelkie informacje, dzięki którym możemy Państwa zidentyfikować jako konkretną osobę, np. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu. Zależy nam na ochronie Państwa prywatności. Państwa dane osobowe zostaną przez nas wykorzystane zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami związanymi z ochroną danych i prywatnością, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”).
Z niniejszego dokumentu dowiedzą się Państwo:

Serwis korzysta z tzw. plików cookie, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze osoby odwiedzającej Serwis i korzystającej w jego ramach z oferowanych usług. Używanie cookies umożliwia Castorama dostosowanie świadczonych usług i prezentowanych treści do indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb osoby odwiedzającej Serwis. Cookies wykorzystywane są także w celach statystycznych mających obrazować sposób korzystania z Serwisu przez odwiedzające go osoby. Szczegółowe informacje na temat plików cookies, celów ich wykorzystania jak również możliwości zarządzania plikami cookies dostępna jest TUTAJ.


3. Jakie informacje zbieramy?


Zbieramy następujące rodzaje informacji:
(a) Informacje, które zbieramy podczas rejestracji konta w Serwisie
Podczas rejestracji w Serwisie poprosimy Państwa o kilka informacji, w tym:

(b) Informacje, które zbieramy na temat tego, jak korzystają Państwo z naszego portalu i aplikacji
Jeżeli dokonają Państwo u nas zakupów, będą przeglądać naszą stronę lub strony innych organizacji, na których znajdują się nasze reklamy lub będą korzystać z naszych aplikacji, zbierzemy następujące informacje:

Proszę pamiętać, że w przypadku założenia konta w naszym Serwisie, będziemy mogli powiązać informacje zebrane na Państwa temat przed założeniem konta oraz przyszłe informacje zebrane przez nas po jego założeniu.


4. Dlaczego prosimy o podanie tych informacji?5. Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe?


Poniżej opisaliśmy cele, dla których wykorzystujemy Państwa dane osobowe. Na mocy obowiązujących przepisów prawa, musimy także podać „podstawę prawną przetwarzania”, tj. poinformować Państwa, na jakiej podstawie możemy korzystać z dotyczących Państwa informacji; stosowne informacje na ten temat znajdują się również poniżej. Postawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych jest: (i) Państwa dobrowolna i świadoma zgoda na przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych lub (ii) konieczność przetwarzania takich danych w związku z wykonywaniem zawartej z Państwem umowy lub (iii) nasze prawnie uzasadnione interesy (w takim przypadku wyjaśnimy jakie to interesy).


Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania
  • przekazywanie Państwu informacji na temat zamówienia usługi lub produktu / realizacja zawartej umowy;

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODOKonieczność wynikająca z umowy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby wykonać zobowiązania na mocy zawartej z Państwem umowy (np. dostarczenie zamówionego produktu, obsługa reklamacji itp.).
  • kontaktowanie się z Państwem w sprawie oceny produktu lub usługi lub w celu uzyskania informacji zwrotnych po wykonaniu zamówienia lub świadczeniu usługi;

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODOPrawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby skontaktować się z Państwem w celu uzyskania informacji zwrotnych na temat zamówionego przez Państwa produktu lub usługi.
  • informowanie Państwa o zmianach usług i komunikacja w innych celach. Na przykład, wykorzystamy Państwa dane kontaktowe, aby odpowiedzieć na jakiekolwiek zadane przez Państwa pytania;

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODOPrawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby przesyłać Państwu aktualne informacje na temat naszych usług i odpowiadać na Państwa pytania.
  • wysyłanie Państwu informacji na temat produktów i usług, w tym prezentów, ofert specjalnych i rabatów;

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. a) RODOPrawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby wysyłać Państwu te informacje. W niektórych przypadkach (na przykład jeżeli wymagają tego przepisy prawa), poprosimy o Państwa zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych również przed wysłaniem takich informacji.
  • przegląd Państwa poprzednich zakupów i historii aktywności na naszej stronie w celu przesłania ofert specjalnych lub dostosowania serwisu do Państwa potrzeb;

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODOPrawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby przesłać Państwu oferty specjalne i dostosować sposób korzystania z usług oferowanych w sieci.
  • pomoc w ocenie, opracowaniu i poprawie oferowanych produktów i usług. Możemy na przykład monitorować i/lub rejestrować rozmowy telefoniczne z naszym działem obsługi klienta w celu kontroli jakości i prowadzenia szkoleń. Jeżeli podczas rejestrowanej rozmowy telefonicznej zadadzą Państwo pytanie (dotyczące na przykład naszego produktu lub usługi), które można zbadać, lub na które można odpowiedzieć, odnosząc się do tej rozmowy, możemy się do niej odnieść. Może to oznaczać, że nagranie Państwa rozmowy będzie przechowywane aż do momentu udzielenia odpowiedzi na zapytanie;

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODOPrawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby świadczyć usługi jak najlepszej jakości dla Państwa i innych klientów.
  • umożliwianie, wzbogacanie i personalizacja doświadczeń korzystania z naszych usług cyfrowych udostępnianych poprzez stronę internetową, portale mobilne i aplikacje;

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODOPrawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby dostosować doświadczenie korzystania z naszych usług cyfrowych do Państwa potrzeb.
  • przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuczciwymi transakcjami oraz zapobieganiu i wykrywaniu przestępstw;

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODOPrawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych w celu ochrony przed nielegalnymi działaniami. W pewnych przypadkach możemy również być zobowiązani do ujawnienia Państwa danych osobowych (na przykład organom ścigania) na mocy obowiązujących przepisów prawa.
  • reakcja na wszelkie roszczenia wobec nas.

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODOPrawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby zareagować na wszelkie roszczenia wysuwane przez Państwa w stosunku do nas. W pewnych przypadkach możemy również być zobowiązani do ujawnienia danych osobowych na mocy obowiązujących przepisów prawa (na przykład w związku z postępowaniem przed sądem).

Nasze strony internetowe i aplikacje nie są przeznaczone dla dzieci, w związku z czym nie gromadzimy takich danych.


6. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?


Na mocy obowiązujących przepisów prawa możemy przechowywać Państwa dane osobowe nie dłużej, niż jest to konieczne do zrealizowania celów, dla których je wykorzystujemy. Okres, przez których przechowujemy Państwa dane osobowe zostanie ustalony w oparciu o szereg kryteriów obejmujących cele, w jakich wykorzystujemy dane, ilość i wrażliwość danych, potencjalne ryzyko związane z nieupoważnionym wykorzystaniem lub ujawnieniem danych oraz nasze zobowiązania wynikające z przepisów prawnych i nadzorczych. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące okresu przechowywania przez nas Państwa danych osobowych znajdują się w regulaminach poszczególnych usług świadczonych przez Castorama. W przypadku jednak przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) dane będą przetwarzane w określonym celu, nie dłużej niż do chwili wycofania zgody.


7. Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?


Jesteśmy członkiem grupy spółek Kingfisher (więcej informacji na temat Grupy Kingfisher znajduje się na stronie: www.kingfisher.com). Możemy przesłać Państwa dane osobowe (powierzać ich przetwarzanie) innym członkom Grupy Kingfisher w związku z celami wymienionymi wyżej i poniżej. Członkowie Grupy Kingfisher mogą również wykorzystywać przesłane przez nas dane osobowe, aby usprawnić swoje strony internetowe i inne usługi cyfrowe, analizować dane i oferować Państwu produkty i usługi, które ich zdaniem mogą Państwa zainteresować.
Możemy także ujawniać Państwa dane osobowe (powierzyć ich przetwarzanie) stronom trzecim, w tym w następujących okolicznościach:

Linki do stron zewnętrznych
Możemy udostępnić linki do stron innych spółek wchodzących w skład Grupy Kingfisher poprzez nasz Serwis lub aplikacje mobilne. Korzystanie przez Państwa z tych stron podlega warunkom i polityce korzystania dostępnym na tych stronach.
Możemy również zawierać porozumienia ze stronami trzecimi, które umożliwią Państwu dostęp do stron internetowych lub aplikacji (takich jak odtwarzacze plików wideo) takich stron trzecich bezpośrednio poprzez nasze własne strony lub aplikacje. Każda strona trzecia stosuje swoją własną politykę przetwarzania danych osobowych i korzystania z plików cookie podczas używania jej stron lub aplikacji, w związku z czym zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności i polityką plików cookie takiej strony trzeciej.
Proszę zwrócić uwagę, że serwisy internetowe i aplikacje stron trzecich są poza naszą kontrolą. Klikając linki prowadzące do takich stron lub uzyskując dostęp do takich aplikacji, opuszczają. Państwo kontrolowaną przez nas strefę. Nie ponosimy odpowiedzialności moralnej ani prawnej za wszelkie kwestie wynikające z wykorzystywania Państwa danych przez strony trzecie (w tym danych osobowych).
Gdzie będą przetwarzane Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe będą przetwarzane co do zasady wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).


8. Państwa prawa


Mają Państwo prawo poprosić, abyśmy:

Chcemy upewnić się, że Państwa dane osobowe, które przechowujemy oraz Państwa preferencje dotyczące sposobu kontaktu są precyzyjne i aktualne. Jeżeli jakiekolwiek informacje są niepoprawne, prosimy o kontakt (szczegóły poniżej), abyśmy mogli je poprawić.
Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi w organie nadzorczym, jeżeli nie są Państwo zadowoleni ze sposobu, w jaki postępujemy z Państwa danymi osobowymi. Mogą się Państwo skontaktować z organem nadzorczym pod następującym adresem:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelaria@uodo.gov.pl


9. Jak można się z nami skontaktować?


Aby uaktualnić Państwa dane lub poprosić o kopię Państwa danych osobowych i we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt:


10. Ochrona Państwa danych osobowych


Castorama traktuje ochronę prywatności, w tym ochronę Państwa danych osobowych priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. Castorama stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane przez użytkowników Serwisu dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych. Odpowiednimi działaniami użytkownicy mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych osobowych w Internecie (m.in. poprzez częstą zmianę hasła dostępowego, stosowanie w nich kombinacji liter i cyfr). Dane osobowe podawane podczas rejestracji w Serwisie oraz dane służące do logowania są zabezpieczone podczas przesyłania drogą elektroniczną za pomocą kryptograficznych środków ochrony danych osobowych (protokół https). Powinni Państwo zabezpieczyć się przed nieuprawnionym dostępem do Państwa hasła i urządzenia komputerowego. Prosimy pamiętać o wylogowaniu się i zamknięciu przeglądarki po zakończeniu sesji. Pomoże to Państwu zabezpieczyć się przed dostępem innych osób do Państwa danych osobowych w przypadku dzielenia się swoim urządzeniem komputerowym lub używania urządzenia komputerowego w miejscu publicznym takim jak biblioteka lub kawiarenka internetowa.


11. Aktualizacje niniejszej informacji


Wszelkie zmiany dotyczące postanowień w ramach Polityki Prywatności, spowodowane w szczególności wzbogaceniem katalogu usług oferowanych w ramach Serwisu, modernizacji Serwisu, zmianami w systemie prawa w zakresie ochrony prywatności, będą komunikowane użytkownikom poprzez zmieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz poprzez przesłanie na adres mailowy podany podczas rejestracji, odpowiedniej informacji. Wszelkie zmiany wchodzić będą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu poinformowania użytkownika o planowanych zmianach w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.